RODO – szkolenia

drukarki fiskalne
 

Ochrona Danych Osobowych jest tematem coraz częściej poruszanym.Deklarowana przez społeczeństwo świadomość swoich praw w tym zakresie stawia nas w czołówce Europy. Często jednak za tą świadomością obywateli nie nadążają administratorzy danych osobowych. Mało tego, spora część administratorów nie jest świadoma, że ma ustawowe obowiązki, a nawet, w szczególnych przypadkach, nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle jest takim administratorem. Do 25 maja 2018r. administratorzy danych osobowy są zmuszeni do dostosowania do przepisów RODO.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na stworzeniu odpowiedniej dokumentacji, pomoc przy wdrożeniu jej w życie, prawidłową konfigurację systemów informatycznych i podstawowe szkolenie.


kasy elzab boleslawiecHarmonogram szkolenia:

I. Część ogólna

* Przepisy prawa
* Organ kontrolny – GIODO -> UODO
* Pojęcia i definicje
* Ochrona Danych Osobowych – kogo dotyczy?
* Prawa osób i obowiązek informacyjny
* Zgoda osoby
* Przetwarzanie zgodnie z prawem,
* Incydenty, naruszenia – notyfikacja
* Etapy wdrożenia
* Dokumentacja bezpieczeństwa
* Regulaminy, procedury i zasady przetwarzania
* Pytania, wątpliwości, dyskusja.

II Część – przetwarzanie danych w Aptece
* Analiza przetwarzanych danych
* Przesłanki prawne przetwarzania w Aptece
* Dokumentacja – obowiązkowa i dodatkowa
* Zasady powierzenia danych, treść umowy
* Ocena skutków ochrony danych
* Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem
* Procedury, instrukcje
* Incydenty i naruszenia – zarządzanie, zgłaszanie
* Realizacja praw Osób
* Inspektor Ochrony Danych


sprzedaż urządzeń fiskalnychUsługa przebiega dwuetapowo:

1.Pierwszym etapem jest przejście szkolenia, organizowanego przez naszą firmę.

2.Etap drugi, po usunięciu niezgodności, to tworzenie właściwej dokumentacji, przygotowanie systemu informatycznego, wskazówki, jak wprowadzić w życie zachowania zgodne z wymogami ustawy o RODO.


księgowość dla firm bolesławiec

Dokumentacja wymieniona powyżej oraz stosowanie się do niej jest OBLIGATORYJNE